Skjema for tilleggsopplysninger

Hva er søknadsfristen?

Endre svaret
Dere trenger ikke å fylle ut noe mer

Fagopplæring trenger ikke skjema for tilleggsopplysninger for lærekandidater. Det skal sendes inn pedagogisk rapport for søkere med antatt behov for tettere oppfølging i overgangen og/eller behov for særskilt tilrettelegging i læretiden. Denne fylles ut innen 15. april. Det er informasjon fra den pedagogiske rapporten som vil overføres bedriften.

Skjema for pedagogisk rapport til fagopplæring (PDF, 204 kB)

Egne elever med tilretteleggingsbehov

Våre egne elever med dokumenterte tilretteleggingsbehov, trenger ikke å sende inn overgangsskjema på nytt.

Skal eleven bytte skole kan du som rådgiver skrive et internt notat med oppfølging til den nye skolen. Tittel: "Overgangsinformasjon - elevens navn", tilgangsgruppe: "Sensitiv - elev - inntak".

eller

Rådgiver hjelper eleven med å sende inn et Overgangsskjema til den nye skolen i Agder fylkeskommune.

Hvordan søker eleven?


Endre svaret
1. mars søkere med ønske om læreplass

Fagopplæring trenger ikke overgangsskjema for elever med ønske om læreplass. Det skal sendes inn pedagogisk rapport for søkere med antatt behov for tettere oppfølging i overgangen og/eller behov for særskilt tilrettelegging i læretiden. Denne fylles ut innen 15. april. Det er informasjon fra den pedagogiske rapporten som vil overføres bedriften.

Pedagogisk rapport for fagopplæring (PDF, 204 kB)

Overgangsskjema fra eleven

For elever som ikke søker via en paragraf i Vigo må eleven samtykke til at dokumentasjon fra avgiverskolen kan oversendes Agder fylkeskommune. Derfor er det eleven selv som er avsender av dette skjema.

At eleven faktisk har søkt i Vigo er en forutsetning for å igangsette saksbehandling, det er satt som et krav at ligge inn Ref.nr fra Vigo i overgangsskjemaet.

Dere kan gjerne forberede eleven på at der må logges på via IDporten, innen møtet.

Gå til skjema

Skjemaet ferdigstilles i møtet mellom dere på skolen og elev/foresatte, og dere informerer elev/foresatte om hvilke dokumenter som oversendes, og med hvilket formål. Rådgivers kommentarer kan dere skrive inn i dokumentet dere opprettet i eget system og oversender Agder fylkeskommune. Alternativt kan dere ha det klar digitalt og laste opp som vedlegg. Når dere skal oversende dokumentasjonen eleven samtykker til, da anbefaler vi at dere oppretter et dokument i sak- og arkivsystemet som heter "Overgangsskjema - "1. ønske skole, utdanningsprogram" - elevens navn" og knytter til dokumentene som filreferanser.

Kontakt eget arkiv/dokumentsenter for hjelp.

Dette kan oversendes digitalt

Det er et krav at eleven har søkt Vigo når skjemaet innsendes. Fylket skal ikke ha tilleggsopplysninger om ikke eleven har søkt skoleplass, og det er i Vigo at eleven samtykker til at informasjon som dokumenterer behovet kan oversendes.

  • Eleven (helst) eller den ansatte på skolen som jobber med dette, må logge seg på via IDporten for tilgang til skjemaet.
  • Dere sender inn dette skjema i møte med elev (eventuelt foresatte) og opplyser om hva som oversendes og veien videre.
  • Når skjemaet er sendt inn oversender dere (grunnskolen) den dokumentasjon som underbygger paragrafen via SvarUT til Agder fylkeskommune (Friskoler som ikke har en løsning for dette kan velge å laste opp dokumenter i skjemaet).

Gå til skjema (krever innlogging)

Hvis eksterne skoler er i tvil om hvordan man oversender via SvarUT, ta kontakt med eget arkiv/Dokumentsenter. (Det opprettes et dokument med tittel "Skjema for tilleggsopplysninger - § - elevens navn" og relevante dokumenter knyttes til som filreferanser). 

1. mars søkere med behov for tilrettelegging


Endre svaret
Velg et av alternativene ovenfor

 

 

                                  Paragraf-guide

Til toppen