Minoritetsspråklige elever

De videregående skolene i Agder fylkeskommune kjennetegnes av mangfold. Over 70 ulike morsmål er representert blant elevene. 

Minoritetsspråklige elever

Du finner mer informasjon om tilbudet for minoritetsspråklige elever på VilBli.no.

Til toppen