Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring i form av forberedende kurs i videregående skole. 

Forberedende kurs for minoritetsspråklige er for deg som er mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge og som derfor ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge undervisningen i ordinær videregående opplæring. Du må være skrevet ut fra norsk grunnskole eller ha gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-13 a og b.

I dette forberedende kurset får du opplæring i seks grunnskolefag: Norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Tilbudet følger skoleruten og har obligatorisk oppmøte. Du bruker ikke av retten til videregående opplæring ved å takke ja til dette tilbudet.

Skolene i Agder fylkeskommune som tilbyr forberedende kurs for minoritetsspråklige er:

Skoler som tilbyr forberedende kurs for minoritetsspråklige
Skole
Risør videregående skole
Sam Eyde videregående skole
Lillesand videregående skole
Kvadraturen videregående skole
Mandal videregående skole
Vågsbygd videregående skole
Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal
Flekkefjord videregående skole, studiested Flekkefjord
Til toppen