Minoritetsspråklige elever

For å ha rett til videregående opplæring, må du ha lovlig opphold i Norge.

I tillegg må oppfylle ett av disse vilkårene:

 • ha gjennomført norsk grunnskole
 • være skrevet ut av norsk grunnskole
 • ha gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år, eller
 • ha en realkompetanse som tilsvarer fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne.

Venter på vedtak om oppholdstillatelse

Oppholder du deg lovlig i Norge, og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder dette:

 • Er du under 18 år, og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring.
 • Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre skoleåret du har begynt på.

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige

Kombinasjonsklasse er et tilbud for ungdom mellom 16 og 20 år, som har bodd kort tid i Norge, og som derfor ikke har tilstrekkelig faglig grunnlag eller norskkunnskaper til å følge undervisningen i ordinær videregående opplæring.  Du bruker ikke av retten til videregående opplæring ved å takke ja til dette tilbudet.

Disse skolene i Agder fylkeskommune tilbyr kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige:

 • Risør videregående skole
 • Sam Eyde videregående skole
 • Lillesand videregående skole
 • Vågsbygd videregående skole
 • Mandal videregående skole
 • Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal

Du finner mer informasjon om tilbudet for minoritetsspråklige elever på VilBli.no.

Til toppen