Elevtjeneste skolebibliotek

Denne avtalen gjelder for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Agder, og omfatter alt som kan lånes på skolebiblioteket. Avtalen gjelder også for andre lånere, som f.eks. privatister, som får låne skolens læremidler.

Eleven, eller elevens foresatte, er erstatningsansvarlige for bøker og materiell som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen.

Skolebibliotek, avtale om lån (PDF, 103 kB)