Fravær

I videregående skole er det en grense for hvor mye du kan være borte fra skolen. Dersom du er borte mer enn 10 prosent av timetallet i et fag, uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Hvem gjelder fraværsgrensen for?

Fraværsgrensen gjelder for elever i alle årstrinn på videregående skole. Den gjelder ikke for lærlinger, lærekandidater, voksne eller for elever som tar Vg3 fagopplæring i skole.

Fraværsgrensen

I ordensreglementet § 4 skilles det mellom fravær og forsentkomming. Det regnes som fravær hvis du kommer mer enn 15 minutter for sent til økter som varer 45 minutter, og 20 minutter for sent til økter som varer i 60 minutter eller mer.

Grensen for fravær i et fag er satt til 10 prosent udokumentert fravær. Rektor vil likevel kunne benytte skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter.

Lovlig og dokumentert fravær

Forskrift til opplæringsloven oppgir noen fraværsgrunner som, når de er dokumenterte, kan unntas fra 10-prosentregelen. Dette gjelder:

  • helse- og velferdsgrunner
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • fravær i forbindelse med religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn den norske kirke
  • sikkerhetskurs på bane og andre og tredje del av sikkerhetskurs på vei i forbindelse med obligatorisk trafikkopplæring til førerkort klasse B

Det er bestemte betingelser for å få godkjent disse fraværsgrunnene. Ta kontakt med din skole for mer informasjon om hvilken dokumentasjon som skal leveres.

Les mer om fraværsgrensen på:

Utdanningsdirektoratets hjemmesider

Rundskriv Udir-3-2016 Fraværsgrense

Til toppen