Spesielle retningslinjer for smittevern

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen. Det kan for eksempel være vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville møtt på skolen, skal du holde det hjemme, så du ikke smitter andre. Du skal være hjemme helt til du er symptomfri. Når du er helt frisk, skal du møte på skolen igjen.

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene, eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona gjennom testing. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona, skal du gå på skolen som normalt. Hvis du selv får symptomer, skal du dra hjem med en gang.

Hvis du må være hjemme noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, kan lærerne avtale med deg at du gjør skolearbeidet hjemmefra. Dette vil regnes som organisert studiearbeid, og du får ikke fravær.

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid, regnes det som vanlig sykefravær. Du må da melde fra til skolen etter vanlige regler. For at fraværet ikke skal telle på fraværsgrensen, må du levere egenmelding hvis du er over 18 år, eller melding fra foresatte hvis du er under 18 år.

Til toppen