Yrkesfaglig fordypning YFF

Rammeplan for YFF (PDF, 861 kB)

Rammeplanen er under revisjon. Planen over gjelder inntil videre.

Maler og skjema


Lokal læreplan (DOCX, 46 kB)

Individuell læreplan (DOCX, 44 kB)

Samarbeidsavtale elev-skole-bedrift (DOCX, 110 kB)  

Tilbakemelding fra arbeidspraksis (DOCX, 52 kB) 

Sikker jobbanalyse (DOCX, 42 kB)

Rapportering av uønsket hendelse (DOCX, 41 kB)

Dokumentasjon på HMS-opplæring (DOCX, 36 kB)

Politiattest YFF-praksis (PDF, 389 kB) 

Mal, vedlegg kompetansebevis (DOCX, 14 kB)

Til toppen