Yrkesfaglig fordypning YFF

Rammeplan for YFF er under revisjon. Gjeldende plan benyttes inntil videre.

Rammeplan for YFF (PDF, 861 kB)

Last opp maler og skjema:
Lokal læreplan                                    (DOCX, 46 kB)
Individuell læreplan                             (DOCX, 44 kB)
Samarbeidsavtale elev-skole-bedrift (DOCX, 110 kB)  
Tilbakemelding fra arbeidspraksis      (DOCX, 52 kB) 
Sikker jobbanalyse                             (DOCX, 42 kB)
Rapportering av uønsket hendelse    (DOCX, 41 kB)
Dokumentasjon på HMS-opplæring   (DOCX, 36 kB)

Til toppen