Yrkesfaglig fordypning YFF

Alle elever som går yrkesfaglig utdanningsprogram skal ha yrkesfaglig fordypning. Dette gir mulighet for å prøve ulike lærefag.

Yrkesfaglig fordypning, YFF, er en viktig del av opplæringen i yrkesfaglige utdanningsprogram. I YFF skal eleven veksle mellom opplæring på skolen og opplæring i arbeidslivet, og få mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag. Utdannings- og yrkesveiledning, HMS-opplæring og opplæring i læreplanmål hentet fra ulike Vg3-læreplaner er noe av tilbudet i faget.

Organisering av faget i Agder fylkeskommune, Rammeplanen i YFF, er under revisjon, og vil publiseres på denne siden senere i høst.
 

Til toppen