Reglement og retningslinjer

Her finner du reglement og retningslinjer som gjelder for videregående skoler i Agder fylkeskommune. Listen vil bli supplert med nye bestemmelser.

Ordensreglement for Agder fylkeskommune

Lokal inntaksforskrift                                 

Bestemmelser om fravær                             

Rammeplan for Yrkesfaglig fordypning YFF

Skolebiblioteket - utlånsavtale (DOCX, 35 kB) 

Til toppen