Informasjon til lærere og skoleledere

Alle ansatte må kjenne, og følge, plan for skolens arbeid med skolemiljøet (PDF, 349 kB).

Planen er sendt til skolene i Wordformat, med skjemaer som kan fylles ut digitalt.

Ved melding, eller mistanke, om trakassering av elev fra en ansatt ved skolen, skal skoleeier varsles umiddelbart (forskrift til opplæringsloven § 9 A-5).

Se rutiner og skjema for varsling etter § 9 A-5 her. (DOCX, 83 kB)

En arbeidsgruppe er nå i gang med å gå gjennom alle kvalitetsdokumenter for Agder fylkeskommune, og utarbeide felles rutiner og skjemaer. Det kan bli noen endringer i rutinene for arbeidet med skolemiljøet når dette arbeidet er ferdig. Det vil også bli utarbeidet nye, digitale skjemaer for bl.a. varsling og aktivitetsplan.

Til toppen