Informasjon til lærere og skoleledere

Retningslinjer for skolens arbeid med skolemiljøet (PDF, 349 kB)  Rutiner for varsling etter § 9 A-5 (PDF, 439 kB)

Alle ansatte må kjenne, og følge, retningslinjene. Ved melding eller mistanke om trakassering av elev fra en ansatt ved skolen, skal skoleeier varsles umiddelbart (opplæringsloven § 9 A-5).

Skjema i word-format:
Aktivitetsplan (DOCX, 40 kB)
Meldeskjema om bekymring for elevenes skolemiljø (DOCX, 39 kB)
Meldeskjema for innmelding av HMS-avvik for elever (DOCX, 72 kB)
Skjema for varsling etter opplæringsloven § 9 A-5 (DOCX, 72 kB)
Skjema for varsling etter opplæringsloven § 9 A-5 - konklusjon (DOCX, 72 kB)

Til toppen