Slik søker du skoleplass

Har du fullført grunnskole og er klar for videregående opplæring?

Dette trenger du å vite for å søke skoleplass.

1. mars er søknadsfrist for å søke ordinært inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

1. februar er søknadsfristen for å søke inntak med fortrinnsrett, individuell behandling, som minoritetsspråklig søker eller som lærekandidat.

Hvem kan søke?
Søkere med ungdomsrett i Agder har etter søknad rett til videregående opplæring i fylket. Har du ikke ungdomsrett, kan du fremdeles søke, men prioriteres etter søkere med rett.

Hva kan du søke på?

Du finner oversikt over opplæringstilbudene i fylket på vilbli.no og i brosjyren "Videregående opplæring i Agder 2020/2021" nedenfor.

Opplæringstilbudene i Agder 2020/2021

Nærskoleprinsippet

Agder fylkeskommune har inntak etter nærskoleprinsippet. Inntak til videregående skoler i Agder er karakterbasert, men søkere til Vg1 får i tillegg nærskolepoeng når de søker sin(e) nærskole(r).

Hvis det er ledige plasser etter at alle søkerne med nærskolepoeng har fått plass, vil søkere fra Agder som ikke har den aktuelle skolen som nærskole, konkurrere om plassene etter poeng.

Dersom en søker et tilbud som ikke finnes på sin nærskole, konkurrerer en med nærskolepoeng på alle skoler i Agder som har det aktuelle utdanningsprogrammet.

Slik søker du

Fra tidlig i januar er søknadsportalen vigo.no åpen for søking til videregående opplæring.

Det er også på vigo.no at du vil få svar om inntak.

Søk om videregående opplæring her

Til toppen