Eksamenskurs høsten 2020

Kursene er et tilbud til deg som skal ta eksamen høsten 2020.

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Elever som fikk karakteren 1 i vår (standpunkt), kan gå opp til det som kalles Ny, Utsatt eller Særskilt eksamen. Hvis det gjelder deg, har du fått et brev fra skolen din med beskjed om dette. Alle andre må ta eksamen som privatist.

For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune eksamenskurs. Kursene er gratis, men privatister må melde seg opp til eksamen på privatistweb.no, og betale vanlig privatistgebyr for oppmelding. Hvis du er privatist fra årets avgangskull (2019/2020), og har fått IV, kan du få refundert privatistgebyret hvis du deltar på kurset og går opp til eksamen. Du kan lese mer om privatisteksamen her. 

Du finner kursoversikt og påmelding her:

Frist for påmelding til kurs i Arendal er 20. oktober 2020. 
Frist for påmelding til kurs i Kristiansand er 22. september 2020.
Frist for oppmelding til privatisteksamen var 15. september 2020.

Kontakt rådgiver ved skolen din hvis du har spørsmål om kurs, eller om fag du ikke har bestått.
Du kan også kontakte: 

Karriere Agder - Lyngdal
v. Hilde Andersen
Telefon: 913 08 685
karrierelyngdal@agderfk.no 
E-posten merkes med Høstkurs

Arendal videregående skole 
v. Marit Hoflandsdal
Telefon: 917 67 101 
marit.katrine.hoflandsdal@arendal.vgs.no
 

Vi tar forbehold om nok påmeldte til kursene. Hvis kurset du har meldt deg på blir avlyst, vil du få beskjed. 

Vi følger reglement knyttet til koronapandemien.

Til toppen