Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid. En god oppvekst handler også om at ingen barn skal oppleve krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme.

En av ombudets kjerneoppgaver er å bidra til at den enkelte får sine rettigheter og interesser ivaretatt i møte med system og samfunn. Samtidig skal ombudet drive kvalitetsforbedring på alle områder der barn og unge oppholder seg. Oppvekstombudet har taushetsplikt, og er en selvstendig og uavhengig tjeneste og leverer årlig rapport til fylkestinget.

Hvem kan kontakte oss?

Alle kan ta kontakt med ombudet. Uansett om henvendelsen gjelder deg selv, ditt barn, din elev eller en du kjenner vil vi gjerne at du tar kontakt. Ombudet tar imot alle slags henvendelser som gjelder barn og unge. Vi kommer også gjerne på besøk til barnehager, skoler, fritidsklubber etc. og snakker med både voksne og barn. Vi vil gjerne høre fra deg!

Ansatte og kontakt  

Vi er per i dag tre ansatte i tjenesten, og har kontorsted både i Arendal og i Kristiansand. Du kan selv velge hvem du vil kontakte.

Dersom du ikke har vært i kontakt med noen av ombudene tidligere, eller om henvendelsen gjelder en sak som kan være aktuell for hele tjenesten, ber vi deg bruke felles e-postadresse, eller telefon 48 25 03 30.

Du kan finne mer informasjon om ombudene i Norge her:

Ombudsfunksjoner

Til toppen