Bestilling av vitnemål/kompetansebevis/fag- og svennebrev

Hvis du trenger duplikat (ny original) av dokumentasjon fra opplæring i bedrift (vitnemål, kompetansebevis, fag- og svennebrev), er det mulig å bestille.

Duplikat av vitnemål, kompetansebevis, fag-/svenne-/kompetansebrev koster 500 kroner pr. stk. Innbetales til kontonummer 3207 28 75299 SR Bank, Utdanningsavdelingen, Fagopplæring. Husk å legge ved kvittering på betaling når du sender inn skjemaet.

Benytt skjemaet nedenfor:

Bestilling av dokumentasjon fra opplæring i bedrift

Hvis du trenger duplikat (ny original) av vitnemål, kompetansebevis eller en kopiutskrift av karakterene dine fra opplæring i skole, kan du bestille dette på skolen der du sist var elev.   

Velg den aktuelle skolen for å finne mer informasjon om hvordan du bestiller.

Til toppen