Bestilling av vitnemål/kompetansebevis/fag- og svennebrev

Hvis du trenger duplikat (ny original) av dokumentasjon fra opplæring i bedrift (vitnemål, kompetansebevis, fag- og svennebrev), er det mulig å bestille.

Du kan også bestille lommefag-bevis.

Hvis du trenger duplikat (ny original) av vitnemål, kompetansebevis eller en kopiutskrift av karakterene dine fra opplæring i skole, kan du bestille dette på skolen der du sist var elev.   

Velg den aktuelle skolen for å finne mer informasjon om hvordan du bestiller.

Til toppen