Agdertall

Agdertall er ment som et arbeidsverktøy for kommunene, fylkeskommunen, næringslivet og media, samt andre som har behov for oppdatert statistikk i sitt arbeid. Statistikken er presentert både med omtale, tolkninger og grafiske framstillinger av sentrale utviklingstrekk i Agder.

  • Intensjonen er å lage en oppdatert publikasjon hvert år.
  • Gi gjerne tilbakemeldinger på innhold slik at dokumentet kan tilpasses sluttbrukerne og gi størst mulig nytteverdi.

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har som del av det regionale utviklingsarbeidet utarbeidet Agdertall 2019. Dette er et oppdatert kunnskapsgrunnlag som skal danne grunnlaget for Agder fylkeskommunes arbeid med regional planstrategi, oppfølging av Regionplan Agder 2030, samt utarbeidelse av andre planer og strategier.

Oversikt over helsetilstanden i fylket og påvirkningsfaktorer på denne skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for regional og kommunal planstrategi. Denne oversikten er derfor integrert i Agdertall.

 

 

 

Til toppen