Fylkeshelseundersøkelser i Agder

I arbeidet for bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. En del opplysninger er tilgjengelig i registre, men dette vil ikke være nok til å tilfredsstille kravene til oversiktens innhold.

Det er derfor behov for å samle inn data fra befolkningen om selvrapportert
helse, trivsel, levevaner, fysisk og sosialt miljø, sosial kontakt, rus og levekår generelt. Dette er data som er etterspurt både nasjonalt og lokalt. 

Mot slutten av 2015 og begynnelsen av 2016 ble 6170 personer fra Aust-Agder og 8532 personer fra Vest-Agder invitert til å delta i en spørreundersøkelse, Folkehelseundersøkelsen – Helse og Trivsel 2015. Denne undersøkelsen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet (FHI), Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune.
 

Aktuelle nyhetssaker

Til toppen