Kompetanseutviklingsbehov

Kompetansepilot Agder er et treårig pilotprosjekt ledet at Agder fylkeskommune, i tett samarbeid med kommuner og interkommunale politiske råd i Lister, Setesdal og Østre Agder. Målet er å mobilisere distriktsnæringslivet til kompetanseutvikling.

Pilotprosjektet prøver nå ut en samarbeidsmodell som omfatter tre deler:

1. Regionale motorer (Lister Nyskaping, Setesdal IPR og Pågang næringshage), 

2. En tverrfaglig ressursgruppe i Agder fylkeskommune som en støtte- og koordineringsfunksjon, og 

3. kommuner og andre regionale samarbeidspartnere.

Fylkespolitikerne anbefaler at satsingen og samarbeidsmodellen blir varig fra 2024.

En viktig del av oppdraget i modellen er en kontinuerlig kartlegging av kompetanseutviklingsbehovet hos næringslivet i Agders distriktskommuner. Til denne aktiviteten har de regionale motorene utarbeidet et digitalt skjema næringslivet oppfordres til å besvare. Bedrifter som melder inn kompetansebehov blir fulgt opp med forslag til konkrete løsninger.

Digitalt skjema Lister

Digitalt skjema Østre Agder

Digitalt skjema Setesdal

Til toppen