Nyttige lenker - statistikk og kart

Nasjonale statistikktjenester

Statistisk sentralbyrå (SSB) - statistikkbanken

Kommunefakta (Statistisk sentralbyrå)

Folkehelseprofiler

Kommunehelsa statistikkbank (Folkehelseinstituttet)

Tall og statistikk over integreringen i Norge (IMDi)

Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

Nasjonale karttjenester

Kulturminnesøk

Miljøstatus

Naturbase

NIBIO

Norgeskart (Kartverket)

Vann-nett kartportal

SSB kart (Statistisk sentralbyrå)

Ut.no