Perspektivmeldingen 2021

Perspektivmeldingen beskriver sentrale utviklingstrekk i verden og vårt eget land som vil ha betydning for hvilke muligheter vi har og hvilke utfordringer vi må forberede oss på i årene fremover. Meldingen beskriver også regjeringens politiske strategier for å forberede Norge best mulig for fremtiden.

Det er første gangen Agder fylkeskommune lager et sammendrag av perspektivmeldingen. I sammendraget vi har laget har vi ikke tatt med politiske betraktninger, men satt søkelys på fagstoff med spesiell relevans for Agder.

Vi håper sammendraget vil bli benyttet som del av kunnskapsgrunnlaget for regional planlegging og i forbindelse med utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan.

Sammendrag "Perspektivmeldingen 2021" (PDF, 3 MB)

 

De som ønsker utfyllende informasjon til det som er lagt inn i sammendraget kan gå til Regjeringen.no

"Perspektivmeldingen 2021" 

Forside PDF dokument "Perspektivmeldingen 2021". Foto. - Klikk for stort bildeForside PDF dokument med sammendrag av perspektivmeldingen 2021.

   (DOCX, 7 MB) ​​​

I denne PowerPoint presentasjonen legges det vekt på å vise sentrale figurer fra sammendraget, med utdypende tekst i notatfeltet.

PowerPoint "Perspektivmeldingen 2021" (PPTX, 32 MB)

Forside PowerPoint presentasjon "Perspektivmeldingen 2021". Foto. - Klikk for stort bilde

 

Til toppen