Spørreundersøkelser i Agder

På denne siden har vi samlet ulike undersøkelser som er gjennomført i Agder. Det er opprettet egne undersider hvor du kan lese mer om hver enkelt undersøkelse og laste ned rapporter. 

 

Reisevane undersøkelser

Reisevaneundersøkelser er et viktig datagrunnlag for areal- og transportplanlegging og når mobilitetløsninger skal planlegges.

Formålet med reisevaneundersøkelsene er å kartlegge befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Resultatene gir informasjon om alle typer reiser for befolkningen i hele landet, og brukes av transportmyndighetene til en lang rekke planleggingsformål.

For Agder finnes det rapporter for Arendalsregionen og for Kristiansandsregionen. 

Reisevaneundersøkelser

Forside rapport "Reisevaner i Kristiansandsregionen 2018/19". Foto. - Klikk for stort bilde

  

 

Ungdata i Agder

Om lag 17 000 ungdommer over hele Agder svarte vinteren 2022 på spørsmål om alt fra forhold til venner og familie, økonomi, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse. Svarene gir verdifull kunnskap om hva vi i regionen må jobbe mer med for å sikre de unge best mulige levekår. Dette var tredje gang undersøkelsen ble gjennomført, og i 2025 skal det gjennomføres en ny Ungdata-undersøkelse.

Ungdommer fra 8. trinn til Vg3 deltok i undersøkelsen, og den ble, i likhet med i 2016 og 2019, gjennomført samtidig for alle kommunene på Agder.

Ved å følge lenken under finner du resultater, rapporter og annen relevant informasjon relatert til Ungdata undersøkelsen.

Folkehelse undersøkelser i Agder

I arbeidet for bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. En del opplysninger er tilgjengelig i registre, men dette vil ikke være nok til å tilfredsstille kravene til oversiktlig innhold.

Det er derfor behov for å samle inn data fra befolkningen om selvrapportert
helse, trivsel, levevaner, fysisk og sosialt miljø, sosial kontakt, rus og levekår generelt. Dette er data som er etterspurt både nasjonalt og lokalt. 

Folkehelseundersøkelser

Forside rapport med resultater fra folkehelseundersøkelsen i Agder. Foto. - Klikk for stort bilde

 

Til toppen