Folkehelseundersøkelser i Agder

I arbeidet for bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. En del opplysninger er tilgjengelig i registre, men dette vil ikke være nok til å tilfredsstille kravene til oversiktlig innhold.

Det er derfor behov for å samle inn data fra befolkningen om selvrapportert
helse, trivsel, levevaner, fysisk og sosialt miljø, sosial kontakt, rus og levekår generelt. Dette er data som er etterspurt både nasjonalt og lokalt. 

Agder fylkeskommune har laget en presentasjon av utvalgte temaer i Folkehelseundersøkelsen 2019.

Ved å trykke på lenken under bildet til høyre kommer du inn i presentasjonen.

Rapport: Folkehelse-undersøkelsen i Agder: Fremgangsmåte og utvalgte resultater

Rapporten presenterer Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019 med utvalgte resultater for blant annet psykisk helse, helserelatert atferd, sosialt miljø, nærmiljø og livskvalitet. Resultatene sammenlikner Agder med de andre fylkene som har gjennomført undersøkelsen.

I denne rapporten presenteres bakgrunn, metode og gjennomføring av Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019 samt en del utvalgte resultater. Datainnsamlingen ble gjennomført av Folkehelseinstituttet fra 23. september til 18. oktober 2019 på oppdrag fra fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Presentasjoner kommunesamling 2020

Presentasjoner folkehelseundersøkelsen 2019

Klikk for stort bilde 

Til toppen