Presentasjoner

Velkommen

v/ Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder

Kunnskap for folkehelse!

v/ Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Gjennomføring av undersøkelsen

v/ Thomas Sevenius Nilsen, seniorrådgiver, MPhil, Folkehelseinstituttet 

Presentasjon av hovedrapporten

v/ Leif Edvard Aarø, professor og fagdirektør, Folkehelseinstituttet

Presentasjon av tilleggsrapport. Samstilling av resultater fra 2015/2019

v/ Rune Johansen, forsker dr.scient., Folkehelseinstituttet

Folkehelseundersøkelse i Agder 2019;

Nyttig eller ubrukelig for kommunene og regionen? Korte innledninger fra:

  • Grimstad kommune v/ Christine Mikkelsen, folkehelsekoordinator

 

 

  • Universitetet i Agder v/ Tonje Holte Stea, professor i helsevitenskap

Undersøkelsens relevans for folkehelsearbeidet i Agder

v/ Vegard Nilsen, direktør for folkehelse, Agder fylkeskommune

Til toppen