Reisevaneundersøkelser

Reisevaneundersøkelser er et viktig datagrunnlag for areal- og transportplanlegging og når mobilitetløsninger skal planlegges.

Formålet med reisevaneundersøkelsene er å kartlegge befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Resultatene gir informasjon om alle typer reiser for befolkningen i hele landet, og brukes av transportmyndighetene til en lang rekke planleggingsformål.

For Agder finnes det rapporter for Arendalsregionen og for Kristiansandsregionen. 

De nasjonale reisevane undersøkelsene (RVU)

De nasjonale reisevaneundersøkelsene gjennomføres av Opinion og finansiert av Samferdselsdepartementet, transportvirksomhetene, flere bykommuner og fylkeskommuner. Dataene omhandler reiser i disse ni byområdene:

  • Oslo/Akershus
  • Bergensregionen
  • Trondheimsområdet
  • Nord-Jæren
  • Kristiansandregionen
  • Buskerudbyen
  • Nedre Glomma
  • Grenlandsbyen
  • Tromsø

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/2019 er publisert for Kristiansandsregionen. Resultater for Arendalsregionen publiseres høsten 2022. 

Reisevaneundersøkelsen gjøres nå (fra 2016) kontinuerlig i motsetning til hvert fjerde år som tidligere. Undersøkelsene gjennomføres på omtrent samme måte, slik at vi kan sammenligne resultater for å se om reisevanene endrer seg over tid.

Den siste fireårige reisevaneundersøkelsen ble gjort i 2014. Undersøkelsene er blitt gjennomført med jevne mellomrom siden 1985.

Statens vegvesen - Nasjonale reisevaneundersøkelser

 

Til toppen