Ungdata

Mer enn 18 000 ungdommer over hele Agder har våren 2019 svart på spørsmål om alt fra forhold til venner og familie, økonomi, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse. Svarene gir verdifull kunnskap om hva vi i regionen må jobbe mer med for å sikre de unge best mulige levekår.

På denne siden finner du resultater, rapporter og lenker til relevant informasjon relatert til Ungdata undersøkelsen.

  • Våren 2019 var andre gang Ungdata ble gjennomført samtidig for alle kommunene på Agder.
  • Ungdommer fra 8. trinn til vg3 deltok.
  • Våren 2016 var første gang undersøkelsen ble gjennomført samtidig for alle kommunene på Agder.
  • Ungdommer fra 8. trinn til vg1 deltok.

 

KoRus Sør har egen nettside for Ungdata i Agder hvor du kan finne alle presentasjonene fra konferansene i 2016 og 2019, samt presentasjoner fra samlinger.

Ung i Agder presentasjoner

Til toppen