Statistikkportal for Agder

Målet med statistikkportalen er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunenes og fylkets arbeid. I portalen kan du se statistikken både i kart, figurer og tabeller. Det er også mulig å sammenligne resultater mellom kommuner, fylker, nasjonalt og se på trender.

Oppdatert versjon av statistikkportalen med ny kommuneinndeling per 01.01.2020 er nå tilgjengelig. Tidsserier for nye kommuner legges inn i statistikkportalen etter hvert som de tilgjengeliggjøres hos SSB m.fl.  

Ved overgang til ny plattform har det oppstått tekniske utfordringer med bakgrunnskartet som det jobbes med å løse. 

Statistikkportalen - ny kommuneinndeling
Klikk for stort bilde

Kort introduksjon til bruk av statistikkportalen finner du her

Til toppen