21 - og 22 - åringer får halv pris på tannbehandling

Fra 1. januar 2022 er det offentlige tannhelsetilbudet utvidet til å også gjelde 21 - og 22 - åringer. Stortinget har bestemt at disse skal få 50 % rabatt på fylkeskommunale takster på  nødvendig tannbehandling.

 

(Når det gjelder tannbehandling til redusert pris for 23 - 26 åringer fra 01.01.23, så avventes det en endelig avklaring fra Helse-og omsorgsdepartementet / helsedirektoratet. Vi ber disse pasientene avvente timebestilling frem til dette er avklart. Ved akutte tilstander som ikke kan vente, ta kontakt med en av våre tannklinikker)

Hvem og hva omfattes av tilbudet?

  • Dette gjelder deg som fyller 21 eller 22 år i løpet av inneværende år. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 22 år.
  • Du får 50 % rabatt på tannhelsetjenester når du blir behandlet på en offentlig tannklinikk.

Tannklinikker i Agder

Automatisk rabatt fra 1.april 2022

Fra 1.april 2022 vil du få rabatten automatisk når du betaler, men det forutsetter behandling på en offentlig tannklinikk.

Prisliste for tannbehandling

Tannbehandling på privat tannklinikk etter 1 april 2022  gir ikke rett på 50 % rabatt. 

 

Rundskriv I-2/22 om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022

Til toppen