21 - og 22 - åringer får halv pris på tannbehandling

Fra 1. januar 2022 er det offentlige tannhelsetilbudet utvidet til å også gjelde 21 - og 22 - åringer. Stortinget har bestemt at de som er født i 2000 og 2001 fra 2022 skal få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster

Se rundskriv I-2/22 om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022 (PDF, 175 kB)

Hvem og hva omfattes av tilbudet?

  • Dette gjelder deg som er født i 2000 og 2001 - det vil si deg som fyller 21 eller 22 år i løpet av 2022. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 22 år.
  • Du får 50 % rabatt på tannhelsetjenester når du blir behandlet på en offentlig tannklinikk .

Automatisk rabatt fra 1.april 2022

Fra 1.april 2022 vil du få rabatten automatisk når du betaler, men det forutsetter behandling på en offentlig tannklinikk. Se prisliste

Tannbehandling på privat tannklinikk etter 1 april 2022  gir ikke rett på 50 % rabatt. 

Slik får du tilbakebetalt 50 % dersom du har betalt full pris

Fordi rabatten ble ikke automatisk gitt i januar, februar og mars, kan du få tilbakebetalt  penger for tannbehandling i disse tre månedene dersom du har betalt full pris. 

Fordi ordningen først ble gjort kjent for målgruppen i mars, kan du få tilbakebetalt opptil 50 % for tannbehandling både på offentlig og privat tannklinikk i januar, februar og mars. Men fra 1.april 2022 og videre fremover gjelder rabatten bare på offentlige tannklinikker. 

Fyll ut skjema som du finner her dersom du ønsker tilbake betaling av tannbehandling utført i januar, februar eller mars 2022 

Refusjon av utgifter til tannbehandling for 21- og 22-åringer - Agder fylkeskommune

Til toppen