Pasienter med rett til gratis tannbehandling

Lovpålagte oppgaver/grupper:

Lov om tannhelsetjenesten  definerer hvem som har rett til gratis tannhelsetilbud i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Les mer under:

Gratis tannbehandling

Til toppen