Reiser i forbindelse med tannbehandling

Agder fylkeskommune dekker skyssutgifter i samsvar med utarbeidet forskrift for prioriterte pasienter i gruppe a-c under lov om tannhelsetjeneste § 1-3.

Forutsetningen er at slike utgifter ikke dekkes gjennom andre ordninger.

Les forskriften her

Pasienter som omfattes av disse gruppene er:

  • barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år (gruppe a)
  • psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon (gruppe b)
  • eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller med hjemmesykepleie (gruppe c)

Egenandelstaket fastsettes årlig av fylkeskommunedirektøren, og er satt til kr 1.000 for  2021

Til toppen