21 - og 22 åringer får halv pris på tannbehandling

Fra 1. januar 2022 er det offentlige tannhelsetilbudet utvidet til å gjelde personer som er 21 eller 22 år.

Hvem gjelder tilbudet for?

Fra det året du fyller 21 år, og til og med det året du fyller 22 år, kan du få tannbehandling til 50 prosent rabatt i den offentlige tannhelsetjenesten.

Tilbudet gjelder for dem som bor eller som oppholder seg i fylket. Du må selv kontakte din tannklinikk for å få en time med mindre du har avtale om å bli kalt inn. 

Tannklinikker i Agder

Dersom du har trygderett på tannbehandlingen, får du 50 prosent rabatt på egenandelen etter at trygderefusjonen er trukket fra.

Omfanget av tannhelsetilbudet

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov.

Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Rabatten gjelder ikke kosmetisk tannbehandling, for eksempel tannbleking.

Gjelder rabatten også behandling hos privat tannlege?

Rabatten gjelder ikke for behandling hos private tannleger. 

Prisliste for tannbehandling

Rundskriv I-2/22 om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022

Til toppen