Tannhelsetilbud til deg som er mellom 21 og 24 år

Fra 28. mars 2023 får alle mellom 21 og 24 år 75 % rabatt på tannhelsetjenester på offentlige tannklinikker.

Omfanget av tannhelsetilbudet

Stortingets vedtak om at 23-26-åringer skulle fra 1. januar 2023 få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster er endret. Fra 28. mars 2023 gis 75 % rabatt for de som fyller 21 - 24 år i behandlingsåret.

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de grupper som er prioritert.

Rabatten gjelder ikke kosmetisk tannbehandling, for eksempel tannbleking.

Prisliste for tannbehandling, ordinære priser