Tannbehandling til 23 - 26 åringer

Stortinget har vedtatt at 23-26-åringer fra 1. januar 2023 skal få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster.

Fylkeskommunene har enda ikke formelt fått oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hvordan ordningen skal håndteres, er derfor foreløpig ikke endelig avklart. Inntil avklaring foreligger kan personer i gruppen som har behov for akutt tannhelsehjelp få hjelp på en av de offentlige tannklinikkene. Ta kontakt med en av våre tannklinikker.

Den offentlige tannhelsetjenesten har dessverre fortsatt ikke pr 15. mars 2023 mottatt informasjon om hvordan ordningen skal praktiseres. 

Hva gjør jeg for å få halv pris?

23-26-åringer som har et akutt behov for tannhelsehjelp kan fram til oppdraget er avklart få akutthjelp på de offentlige tannklinikkene og vil da automatisk betale halv pris.

Rabatten vil kun være tilgjengelig når du går på en av våre tannklinikker. Du må selv ta kontakt med en tannklinikk.

Dersom du i løpet av januar eller februar 2023 har vært til privat tannlege/tannpleier eller den offentlig tannhelsetjenensten og betalt full pris, kan du få refundert inntil 50% av fylkeskommunale takster senere. Hvordan du skal gå fram for å søke om refusjon, vil bli publisert etter at Tannhelsetjenesten i Agder har mottatt oppdraget med hvordan ordningen skal praktiseres fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Siden oppdateres så snart mer informasjon foreligger.

Til toppen