Avslåtte tenner

Biter av kronen eller hele kronen er slått av. Hvis tannpulpa er blottlagt, viser det seg som et blødende punkt på tørr bruddflate. Tildekking må i slike tilfeller skje snarest.

Om det kun "iser" når pasienten trekker inn luft kan skaden vente til neste dag.

Til toppen