Utslåtte tenner

Tennene er hele og med rot, men slått helt ut av munnen.
Den skadede bringes hurtigst mulig til tannlege. 90 prosent av utslåtte tenner reddes hvis de settes på plass i tannrekken innen 30 minutter.
Oppbevaring av tannen under transport: Større barn kan oppbevare tannen i munnen på vei til vakten. Legges ellers i væske på et glass, helst i melk eller i vann.
Melketenner settes aldri tilbake på plass i munnen.

Til toppen