Høyere yrkesfaglig utdanning

Alle fagskoler i Agder kan søke om driftstilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger.

Søknadsskjema 2020-2021 (DOCX, 35 kB)

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, DIKU, har ansvar for tildeling til fylkeskommunene. Les mer om Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning og Orientering om tilskuddsordningen for 2020. Midlene fylkeskommunen får fra DIKU fordeles videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke.

Fylkeskommunen må sørge for at tilskuddet fordeles til et mangfold av private og offentlige tilbydere. Fylkeskommunen har også ansvar for at tilbudet om høyere yrkesfaglig utdanning er i samsvar med lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov, jf. fagskoleloven § 3.

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen, jf. Prop. 1S (2018-19).

 • Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.
 • Yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.
 • God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning.
  Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større andel av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.
 • Effektiv og solid fagskolesektor
  Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Tilskudd fagskole

Til toppen