Søgne skole- og idrettssenter på Tangvall

Søgne skole- og idrettssenter på Tangvall er et unikt samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. 

Skolesenteret skal stå ferdig til skolestart i august 2023
Anlegget skal være kostnadseffektivt, har høye miljøambisjoner og med gode arealer for undervisning, idrett og fritidsaktiviteter.

Skolesenteret etableres tett på sentrumsområdene på Tangvall og er viktig for videre utvikling. Skolesenteret er både et byggeprosjekt og et stedsutviklingsprosjekt. 

 

Økonomi
Samlet kontraktsum for anlegget er på 648 millioner kroner. Fordelingen mellom kommunen og fylkeskommunen er henholdsvis 286 og 362 millioner kroner.

Prosjektrammen er på 915,6 millioner kroner. Kristiansand kommunes andel er 398 millioner og Agder fylkeskommunes 517,6 millioner kroner.

Anbudskonkurranse
BRG vant konkurransen med et prosjekt som ble vurdert som både best og billigst, og det er gjennomført en samhandlingsfase mellom byggherrene og totalentreprenør.

Hva vil det nye skolesenteret inneholde?
Skolesenteret vil inneholde ungdomsskole, kulturskole og videregående skole. I tillegg skal det etableres idrettsbygg med blant annet flerbruks-, turn- og klatrehall, parkeringskjeller samt tilhørende uteoppholdsarealer.

Innvendige fellesarealer i skolesenteret består blant annet av kantine, amfi, bibliotek og auditorium. Dette skal benyttes av ungdomsskolen, kulturskolen og videregående skole i sambruk.

Krav til produksjon
I planleggingen av skolebygningene på Tangvall er det satt krav til at bygningene i størst mulig grad blir energi- og klimanøytrale.  Taket på skolesenteret skal dekkes med 3000 solcellepaneler og det skal etableres varmepumpeanlegg som henter varme fra energibrønner.

Kontaktinformasjon prosjektleder

Prosjektleder:
Eivind Eikeland (WSP AS)

Tlf: 98210620

E-post: Eivind.Eikeland@wsp.com

Detaljert fremdriftsplan

 • Igangsettelse på byggeplassen:
  Uke 38 2020
   
 • Kjeller/idrettsbygg:
  Oppstart råbygg kjeller: oktober 2020
  Oppstart råbygg idrettshall: januar 2021
  Oppstart innredningsarbeider idrettshall: juni 2021
  Overtakelse Idrettsbygget: 15.12.2022
   
 • Ungdomsskole:
  Oppstart råbygg US: januar 2021
  Oppstart innredningsarbeider US: september 2021
  Overtakelse Ungdomsskolen med tilhørende utomhusarealer: 15.12.2022
   
 • Videregående skole:
  Oppstart råbygg VGS: mai 2021
  Oppstart innredningsarbeider VGS: februar 2022
  Overtakelse Videregående skole inkludert resterende utomhusarealer: 15.06.2023
   
 • Riving:
  Riving av gymsal utføres tentativt november 2020.
  Riving av kunst- og håndverks-bygget rives cirka påske 2021.
  Riving av resterende deler av dagens skole (administrasjon og klasserom) januar 2023.

  Skolestart:
 • Skolesenteret skal stå ferdig til skolestart i august 2023

Søgne skole- og idrettssenter på Tangvall - fremdrift i tidslinje

Signert kontrakt for Tangvall skolesenter (prosjektnavn)

11. september 2020 skrev Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og BRG Entreprenør AS under på kontrakt for Tangvall skolesenter og idrettsbygg i Søgne. Søgne videregående skole skal flytte inn i skolesenteret.

11.09.2020

Riving av eksisterende gymsal

Eksisterende gymsal ble revet i november 2020. 

30.11.2020

Kunst- og håndverksbygget rives

Kunst- og håndverkbygget på dagens skole ble revet i april 2021. 

30.04.2021

Idrettsbygget og ungdomsskolen klar for overtakelse

Dagens idrettsbygg og ungdomsskole skal stå klar for overtakelse i desember 2022. 

31.12.2022

Resterende del av dagens skole skal rives

Resterende deler av dagens skolebygg planlegges revet i januar 2023. 

31.01.2023

Skolesenteret skal stå ferdig

Skolesenteret skal stå ferdig til skolestart i august 2023

18.08.2023

Til toppen