Søgnetunet - Søgne videregående skole

Agder Fylkeskommune har bygget nye praksisarealer for naturbruk ved Søgne videregående skole. 
Rom og funksjonsprogrammet ble vedtatt i 2016 og bygningene stod ferdig høsten 2020. 
Total byggetid i totalentreprisen var 9 måneder, fra august 2019 til juni 2020.

Bygninger og tiltak som ikke var inkludert i totalentreprise pågikk over en lenger tidsperiode.

Hva inneholder praksisarealer for naturbruk? 
Søgnetunet bygger opp om politiske vedtak hvor det er bestemt at Søgne skal fokusere på grønt og på hest, og består av:

  • Ammekufjøs (645 m2) med fokus på bevaringsverdig storfe og beiting
  • Gartneri (410 m2) med optimale forhold for vekst
  • Aktiv stall (1200 m2) er en moderne utegang
  • Stall (540 m2) gir gode undervisningsfasilliteter for mange hester og elever på en gang
  • Ridehall (1220 m2) med godt underlag for trening
  • Skogbruksrom (100 m2) med arbeidsplasser for elever for vedlikehold og opplæring rundt skogbruk
  • Gårdsverksted / traktorgarasje (500 m2) for vedlikehold av utstyr på gården
  • Gårdshus (390 m2).

Gårdshuset fungerer som et kjernebygg og forbereder den nye skolen på Tangvall. Da vil elevene møte i gårdshuset hvor de har garderober, toaletter, dusjer og oppholdsrom.

Både aktiv stall og gartneriet bærer preg av ny teknologi. Gartneriet er høyteknologisk hvor man kan styre klima, belysning og gjødsling / vanning med høy presisjon. Aktiv stall er en moderne form for løsdrift av hest. Hver hest går med en sensor på beinet hvor det er programmert hvor mye mat det enkelte individet skal få. Når hesten da går inn i foringsstasjonen, så blir den tildelt en gitt mengde mat. Når den har fått nok mat, så må den gå ut igjen.

Økonomi i byggeprosjektet
Prosjektrammen for det totale prosjektet er på ca 75 millioner kroner inkl mva. I denne summen så inkluderes både riving av gamle bygg, flytting av matjord, bygging av gårdshus, renovering av traktorgarasje, samt totalentreprisen hvor grunnarbeid, fjøs, gartneri, aktiv stall, stall og ridehall var inkludert.

Mer om anbudskonkurranse
PK Entreprenør vant totalentreprisen etter at vi hadde vært gjennom forhandlinger. De ble vurdert som best både på pris og løsning.
Tangen videregående skole gjorde en stor jobb hvor de bygget gårdshuset og renoverte traktorgarasjen med skogbruksrom og gårdsverksted.

Lærlinger i arbeid
Prosjektet har hatt et stort fokus på lærlinger. PK Entreprenør har 24 % lærlingeandel. I tillegg er det brukt skoleelever fra Tangen videregående skole på VG2 og VG3 for to bygg.

Til toppen