Fylkesordførerens ukekalender

Tidspunkt
Fredag 21.06.2024 00.00 - søndag 30.06.2024 00.00
Sted
Flere steder

Fredag 21.  juni

 • Regionråd RK inkludert sommeravslutning
 • Representantskapsmøte i Østre Agder samarbeidet IPR
 • Generalforsamling - Jordøya Tomteutvikling AS - møtedokumenter vedlagt
 • Årsmøte Arendal Høyre

Lørdag 22. juni

Til Froland

Mandag 24. juni

 • Møte i politisk ledelse
 • Møte i Kristiansand kommune
 • Eiermøte i forkant av generalforsamling - Sørnorsk filmsenter
 • Generalforsamling – Sørnorsk filmsenter
 • Prosessmøte Gullknapp-OSMAA-Norse
 • Oppsummering og drøfting gjennomførte valg AS/IKS

Tirsdag 25. juni

 • Representantskap Lister IPR
 • Oppfølgingsmøte - utkast til Interimavtale for bygging og finansiering av ny gang- og sykkelvei langs FV 405 Holtevegen-Granlivegen
 • Representantskap Furøya IKS
 • Kammermusikk Risør

Onsdag 26. juni

 •  Møte med fylkesordfører - hovedutvalgsleder næring og InnoTre (tidl. Tre på Agder)
 • Representantskapsmøte i Konsesjonskraft IKS

Torsdag 27.  juni

Åpningsmarkering for fv. 44 Skollabakken 

Søndag 30. juni

Utdeling stipend – Næs jernverk hovedgård