Agder fylkeskommune

Kommuner kan søke støtte til bærekraftig distriktsutvikling

Formålet med støtten er å bidra til steds- og næringsutvikling og innovasjon i offentlig tjenesteyting gjennom offentlig-privat samarbeid og innbyggerinvolvering.

Søk støtte til bærekraftig distriktsutvikling

Hvordan omstille Agder?

Agder fylkeskommune ønsker å lytte til næringslivet. Vi vil vite hvilke virkemidler du som næringslivsaktør ser behov for i fremtiden. Gi oss dine innspill innen 1. oktober.

Gjennomgang av virkemiddelapparatet: Innspill fra næringslivet – hvordan omstille Agder?

Aktuelt

Hva skjer?

Til toppen