Agder fylkeskommune

Høring av utvidet jakttid for kanadagås og stripegås

Agder fylkeskommune legger ut forslag til forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i Agder for perioden 2021-2022. Høringsfristen er 6. november 2020.

Les mer

 

Endringer i drosjetjenesten fra 1. november 2020

Drosjereformen skal sikre bedre konkurranse og bedre tilbud til de reisende. Med drosjereformen følger nytt drosjeregelverk som medfører endringer.

Les mer

Aktuelt

Hva skjer?

Til toppen