Agder fylkeskommune

Søk tilskudd til Bedriftsintern opplæring

Virksomheter på Agder kan få tilskudd til opplæring av egne ansatte. Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Vilkår for tilskudd til bedriftsintern opplæring

Vårt verdifulle vann 

Agder fylkeskommune har lagt ut forslag til regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion på høring.  

Høringsfrist: 17. juni 2021.

Vi inviterer til innspill

Aktuelt

Hva skjer?

Til toppen