Agder fylkeskommune

Budsjett 2021, med klimabudsjett og økoniomiplan 2021 - 2024

Hovedmålet er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030, et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Les mer

Oppmelding til privatisteksamen våren 2021

De som ønsker å melde seg opp til privatist-eksamen i Agder fylkeskommune kan gå inn på privatistweb (velg ditt gamle fylke). Les informasjonen nøye. Det er ikke mulig å endre eksamenssted etter at oppmeldingsfristen er gått ut.

Frist 1. februar. Les mer
Gå direkte til privatistweb.no

Aktuelt

  • Første tannklinikk i Agder får vaksine
    Tirsdag 26. januar: I formiddag fikk ansatte ved Kvinesdal tannklinikk, som første tannklinikken i Agder, den første vaksinesprøyta for covid-19...
  • Fasade av Tangen videregående skole Elev smittet ved Tangen vgs
    Fredag 22. januar 2021: En elev ved Tangen vgs ble fredag bekreftet smittet av Covid-19. Det medfører at fem ansatte og 31 elever ved Tangen vgs er...
  • Fylkesutvalgets vedtak 19. januar 2021
    Fylkesutvalget bevilget 250 000 kroner til Nok.Agder. Videre vedtok fylkesutvalget at fylkeskommunen skal påta seg en mer aktiv koordinator- og...

Hva skjer?

Til toppen