Agder fylkeskommune

Planer på høring med frist 31. mars

Kan du hjelpe oss? Vi vil gjerne ha dine innspill! Hvordan kan vi gjøre reiser på Agder enklere, tryggere og mer miljøvennlige?  Beskriver  planene utfordringer og løsninger som gir mening? Har du forslag til justeringer, tillegg eller endringer?
Vi arbeider for å øke levekår og redusere klimautslipp på Agder.

Forslag til tre regionale planer om bolig, areal, mobilitet, senterstruktur og handel

Aktuelt

Hva skjer?

Til toppen