Agder fylkeskommune

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Hvordan omstille Agder?

Agder fylkeskommune ønsker å lytte til næringslivet. Vi vil vite hvilke virkemidler du som næringslivsaktør ser behov for i fremtiden. Gi oss dine innspill innen 1. oktober.

Gjennomgang av virkemiddelapparatet: Innspill fra næringslivet – hvordan omstille Agder?

Aktuelt

Hva skjer?

Til toppen