Send henvendelser og dokumenter på en sikker måte

Privatpersoner og virksomheter kan sende henvendelser og dokumenter digitalt til Agder fylkeskommune. Du kan velge mellom to løsninger, avhengig av hva du skal sende.

Skal du sende dokumenter eller personlige opplysninger må du velge en sikker løsning. Generelle henvendelser uten personopplysninger kan sendes som vanlig epost.

Følg veiviseren for å velge riktig løsning.

Skal du sende konfidensielle opplysninger?
Jeg skal ikke sende konfidensielle opplysninger
Skal du sende et dokument?
Til en eksisterende sak eller andre dokumenter
Du må bruke vår sikre løsning

Har du allerede et saksnummer fra Agder fylkeskommune skriver du dette inn i tittelen.

Send post (krever innlogging)

Har du en generell forespørsel?

Endre svaret
Generelle henvendelser

Du trenger ikke å bruke sikker løsning. Send oss en vanlig e-post. Denne går til fylkeskommunens felles postmottak. Husk derfor å oppgi hvilken skole saken gjelder.
Send e-post

Velg et av alternativene ovenfor

Merk: Benytt egne skjemaer dersom du skal søke tilskudd, stipend eller andre tjenester med spesielle kriterier.

Oversikt over tilskudd og stipend

Til toppen