Faktura til Agder fylkeskommune

Alle fakturaer som sendes til Agder fylkeskommune må tilfredsstille kravene i § 5-1-1, salgsdokumentets innhold i forskrift om bokføring iht. Bokføringsloven.

Agder fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra sine leverandører. Agder fylkeskommunes elektroniske fakturaadresse: 921707134.

NB: Agder fylkeskommune tar ikke imot faktura på e-post!

Særskilte krav til innholdet i faktura:

  1. "Deres referanse"- feltet skal inneholde et fem- eller sekssifret ressursnummer
  2. For- og etternavn på bestiller oppgis som tilleggsreferanse
  3. Bestillingsnummer påføres faktura dersom det er oppgitt av bestiller
  4. Kontraktsnummer påføres faktura dersom det er oppgitt av bestiller
  5. Kreditnota skal inneholde fakturanummeret til den fakturaen som skal krediteres
  6. Vedlegg som benyttes i en EHF-faktura skal være av typen PDF

Elektronisk faktura (EHF)

Agder fylkeskommune er registrert i ELMA-registeret, og benytter Xledger som aksesspunkt. Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer 921707134. Denne adressen er felles for alle skoler og andre virksomheter som inngår i Agder fylkeskommune.

Kopi av faktura skal ikke sendes til ansatte.

Papirfaktura

Dersom elektronisk faktura (EHF) ikke benyttes er papirfaktura sendt per ordinær post eneste alternativ for å sende faktura til Agder fylkeskommune. 

Leverandører anmodes å ta i bruk elektronisk faktura (EHF) fordi mottak av papirfaktura kun gjøres i en overgangsperiode.

Fakturaadresse

Agder fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Faktura som ikke mottas i henhold til beskrivelsene over kan bli returnert.

Kontonummer til Agder fylkeskommune: 3207 28 74993

Spørsmål

Ved spørsmål kontakt regnskap@agderfk.no

Til toppen