Faktura til Agder fylkeskommune

Er du leverandør til Agder fylkeskommune fakturerer du oss med elektronisk faktura i EHF-format 3.0. Alle fakturaer som sendes til Agder fylkeskommune må tilfredsstille kravene i § 5-1-1, salgsdokumentets innhold i forskrift om bokføring iht. Bokføringsloven.  

Instructions for sending supplier invoices to Agder County Municipality (Agder fylkeskommune) 

Faktura skal stiles til Agder fylkeskommune og sendes til: 

  • Organisasjonsnummer 921707134, for norske leverandører 
  • Organisasjonsnummer 0192:921707134, for utenlandske leverandører. EHF er en norsk tilpassing av Peppol BIS, felles europeisk fakturaformat. Enkelte utenlandske aktørportaler ønsker landkode foran organisasjonsnummeret. Norges landkode er: 0192. 

Vår elektroniske adresse er felles for alle skoler og andre enheter som inngår i Agder fylkeskommune. I alle tilfeller skal faktura stiles til Agder fylkeskommune.  

Særskilte krav til innholdet i faktura:

  1. "Deres referanse"- feltet skal inneholde et ressursnummer som oppgis av bestiller
  2. For- og etternavn på bestiller oppgis som tilleggsreferanse
  3. Kontraktsnummer påføres faktura dersom det er oppgitt av bestiller
  4. Kreditnota skal inneholde fakturanummeret til den fakturaen som skal krediteres
  5. Vedlegg som benyttes i en EHF-faktura skal være av typen PDF

Utenlandske fakturaer

Utenlandske fakturaer må i tillegg til de særskilte kravene også inneholde: 

  • IBAN og BIC (swift)-koder
  • Opplysninger om betalingsvaluta

Fakturaadresse

Agder fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Dersom elektronisk faktura (EHF) ikke benyttes er papirfaktura sendt pr. ordinær post eneste alternativ for å sende faktura til Agder fylkeskommune.

Leverandører anmodes til å ta i bruk elektronisk faktura (EHF) fordi mottak av papirfaktura kun gjøres i en overgangsperiode.

Faktura som ikke mottas i henhold til beskrivelse over kan bli returnert.

Spørsmål

Ved spørsmål kontakt regnskap@agderfk.no