Bymiljøkonferansen 2024

Bymiljøkonferansen arrangeres 10. oktober 2024 på det nye fylkeshuset i Tordenskjolds gate 25 i Kristiansand.

Dato
10. oktober 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Det nye fylkeshuset i Agder, Tordenskjolds gate 25 i Kristiansand

Bymiljøkonferansen er et årlig samlingspunkt for by- og samfunnsutviklere, areal- og transportplanleggere, politikere, administrasjon og mange flere som jobber for et grønnere skifte i kristiansandsregionen. Konferansen har  fokus på grønne reisevaner, mobilitet, arealbruk, miljøvennlige måter å transportere seg på,  fokus på gange, sykkel, teknologiske løsninger, oppnåelse av nullvekstmålet for vår region samt historiske trekk som gjør at verden (og vår region) ser ut som den gjør.

Mer informasjon om årets konferansen kommer snart.

 

Meld deg på: Påmelding til Bymiljøkonferansen 2024 (lenke til ekstern hjemmeside hos Checkin)

Arrangør

Agder fylkeskommune

Kontakt

Elisabeth H. Mathisen (avdeling strategi og mobilitet)