Arendalsuka 2024; Kan kommunenes matstrategier bidra til å øke andel lokal mat?

Hvordan kan kommunenes matstrategier bidra til en ny og mer moderne kurs for matsystemet vårt der folkehelse, klima, natur og næringspolitikk blir satt i sammenheng, og å satse mer på lokal matproduksjon for å styrke selvforsyningsgraden og matberedskapen fremover?

Dato
14. august 2024
Tid
13:00 - 13:50
Sted
Streetfood i Arendal, Strandgaten 1

Programkomite består av deltakere fra 4 fylkeskommuner og Statsforvaltere; Trøndelag, Rogaland, Innlandet og Agder

Vi organiserer en panelsamtale om tema med oppfølging av gode eksempler på hvordan kommuner og fylkeskommune jobber for å nå mål om å øke andel norsk og lokal mat i serveringen.

Prosjekt Fôra Matregion Agder har tatt initiativ til arrangementet. 
Vi jobber med mål som er bærekraftige innen sosiale, klima, - og miljø og økonomiske forhold.  

  • Øke kunnskap om matkultur for lokal verdiskaping 
  • Økt kompetanse om mat som gir bedre folkehelse
  • Øke bevissthet om matressurser for å styrke tilhørighet 
     

Vi er Fôra fordi vi er et nettverk av aktører som setter lokal mat, matkultur og matressurser på agendaen.  Fôra Matregion Agder jobber for et mer bærekraftig matsystem på Agder. Det er mange fordeler for mennesker og miljø ved å produsere maten lokalt. Det handler om å løfte kunnskapen hos flere og lage smarte strategier for innkjøp til det offentlige.

I prosjektets Matpakke 1 jobber vi for mer sunn og bærekraftig mat i barnehager og skoler. Dette gjør vi gjennom kunnskapsløft og innkjøpsstrategi i det offentlige.

Arrangør

FÔRA Matregion Agder
Adresse
Tordenskjolds gate 65
Postnummer og sted
4605 Kristiansand

Kontakt

Kari Kleivset
Adresse
Tordenskjolds gate 65
Postnummer og sted
46405 Kristiansand