Møt oss på Arendalsuka 2022!

Det blir samtaler og debatt om klima, havvind, ungt utenforskap, matregion Agder og likestilt arbeidsliv. 

Vi deltar på Arendalsuka

Arendalsuka finner sted i uke 33 (15-19. august) og arrangeres i år for ellevte gang.

Agder fylkeskommune står for ti av de 1000 arrangementene som finner sted i løpet av uka. Arrangementene finner sted i Festiviteten i Gamle Arendal Rådhus og i Torvgata 7.

Fremtidens havvind

Mandag 15. august fra kl 16.00-17.00 inviteres det i samarbeid med Fremtidens Havvind til debatt om nasjonal forvaltning av våre havvindressurser på Tyholmen Hotel i Arendal.

Sentrale politikere og næringslivsrepresentanter er invitert.

Nasjonal forvaltning av våre havvindressurser

Smaken av Agder - Kick off for prosjektet Matregion Agder


Mandag 15.08 kl 18-20 inviterer Matregion Agder til kickoff i  Arendal gamle rådhus, Festiviteten. Det inviteres ca 50 gjester som får smake det beste av Agders lokalmat og informasjon om prosjektet.

Prosjektet Matregion Agders effektmål er bevissthet, kunnskap og kompetanse om mat, matkultur og matressurser på Agder, slik at det skaper positivt, inkluderende engasjement, styrker tilhørighet og øker muligheten for lokal verdiskaping.

Smaken av Agder

Klimapartnere Agder

Klimapartnere Agder inviterer til fem arrangementer i Torvgata 7 (Impact Hub Agder) i Arendal. Tema er konsulentenes klimamakt, klimaløsninger som resultat av samtaler, den grønne tråden fra EU til en liten norsk bedrift, grønne investeringer og hvordan klimaregnskap kan skape vinnere i morgendagens næringsliv.

Konsulentenes klimamakt

Grønne investeringer

Kan elbilnasjonen også bli en elbåtnasjon?

Den grønne tråden fra EU til en liten norsk bedrift

Mens vi venter på EU: Hvordan klimaregnskap kan skape vinnere i morgendagens næringsliv

Innafor i Agder - Fra stafett til synkronsvømming

Hvordan kan kommuner, NAV og fylkeskommunen skape en helhetlig og bærekraftig ungdomstjeneste som forebygger utenforskap og bidrar til at flere ungdommer blir kvalifisert til det ordinære arbeidsliv? 

Agder fylkeskommune har gjennom flere år samarbeidet med kommuner og NAV om tiltak for unge som av ulike grunner befinner seg utenfor skole og arbeid. Samarbeidet innebærer koordinert bruk av felles virkemidler og utvikling av en felles metodisk tilnærming til ungdommene.

Samarbeidet bygger også på at ungdommen skal inkluderes og få sin opplæring knyttet til ordinære skoler og arbeidsliv. Dette samarbeidet er lokalt initiert og gir resultater. 

Innafor i Agder - fra stafett til synkronsvømming

Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv med samarbeidspartnere inviterer til arrangement på Festiviteten i gamle Arendal rådhus, onsdag 17.august. Her skal de by på et mangfoldsblikk på Agder og se på sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet.

Arrangementet avsluttes med sertifiseringsseremoni og feiring. 

Etnisk mangfold og lønnsomhet: Et likestilt arbeidsliv-perspektiv    

Eksterne arrangementer hvor vi deltar: 

Til toppen