Vi deltar på Arendalsuka

Arendalsuka finner sted i uke 33 (15-19. august) og arrangeres i år for ellevte gang.

Agder fylkeskommune står for ti av de 1000 arrangementene som finner sted i løpet av uka. Arrangementene finner sted i Festiviteten i Gamle Arendal Rådhus og i Torvgata 7.

Flere av arrangementene strømmes på vår live-side her.

Fremtidens havvind

Mandag 15. august fra kl 16.00-17.00 inviteres det i samarbeid med Fremtidens Havvind til debatt om nasjonal forvaltning av våre havvindressurser på Tyholmen Hotel i Arendal.

Sentrale politikere og næringslivsrepresentanter er invitert.

Nasjonal forvaltning av våre havvindressurser

Smaken av Agder - Kick off for prosjektet Matregion Agder


Mandag 15.08 kl 18-20 inviterer Matregion Agder til kickoff i  Arendal gamle rådhus, Festiviteten. Det inviteres ca 50 gjester som får smake det beste av Agders lokalmat og informasjon om prosjektet.

Prosjektet Matregion Agders effektmål er bevissthet, kunnskap og kompetanse om mat, matkultur og matressurser på Agder, slik at det skaper positivt, inkluderende engasjement, styrker tilhørighet og øker muligheten for lokal verdiskaping.

Smaken av Agder

Klimapartnere Agder

Klimapartnere Agder inviterer til fem arrangementer i Torvgata 7 (Impact Hub Agder) i Arendal. Tema er konsulentenes klimamakt, klimaløsninger som resultat av samtaler, den grønne tråden fra EU til en liten norsk bedrift, grønne investeringer og hvordan klimaregnskap kan skape vinnere i morgendagens næringsliv.

Konsulentenes klimamakt

Grønne investeringer

Kan elbilnasjonen også bli en elbåtnasjon?

Den grønne tråden fra EU til en liten norsk bedrift

Mens vi venter på EU: Hvordan klimaregnskap kan skape vinnere i morgendagens næringsliv

Innafor i Agder - Fra stafett til synkronsvømming

Hvordan kan kommuner, NAV og fylkeskommunen skape en helhetlig og bærekraftig ungdomstjeneste som forebygger utenforskap og bidrar til at flere ungdommer blir kvalifisert til det ordinære arbeidsliv? 

Agder fylkeskommune har gjennom flere år samarbeidet med kommuner og NAV om tiltak for unge som av ulike grunner befinner seg utenfor skole og arbeid. Samarbeidet innebærer koordinert bruk av felles virkemidler og utvikling av en felles metodisk tilnærming til ungdommene.

Samarbeidet bygger også på at ungdommen skal inkluderes og få sin opplæring knyttet til ordinære skoler og arbeidsliv. Dette samarbeidet er lokalt initiert og gir resultater. 

Innafor i Agder - fra stafett til synkronsvømming

Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv med samarbeidspartnere inviterer til arrangement på Festiviteten i gamle Arendal rådhus, onsdag 17.august. Her skal de by på et mangfoldsblikk på Agder og se på sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet.

Arrangementet avsluttes med sertifiseringsseremoni og feiring. 

Etnisk mangfold og lønnsomhet: Et likestilt arbeidsliv-perspektiv    

Små penger, store resultater - Grønn mobilitet i regionbyene

Byene, med over 500.000 innbyggere, vokser og er motorer for bærekraftig vekst i sine regioner og distriktene rundt. Med relativt små midler kan de redusere andelen biltrafikk og øke den grønne mobiliteten. Klima- og miljømålene nås ikke kun ved å satse i de aller største byene. Vi må ha hele landet med fordi kø, kork og kaos gir dårlige kår både for klima, næringslivet og livskvaliteten til innbyggerne.

Du inviteres til debatt om hvordan vi sikrer bærekraftig vekst i hele landet (blant annet gjennom tverretatlig samarbeid  på areal- og transportutvikling).

Små penger, store resultater - grønn mobilitet i regionbyene

Etter og videreutdanning: samarbeid mellom fagskole og universitet

Sammen med Universitetet i Agder arrangerer Fagskolen i Agder en frokostseminarsamtale om muligheter for samarbeid mellom fagskole og universitet om kompetansehevende tiltak for regionen eksemplifisert gjennom etter- og videreutdanning i velferdsteknologi.

Etter og videreutdanning: samarbeid mellom fagskole og universitet

#vårtagder

Agders samhandlingsstruktur #vårtagder har også mange arrangementer i uka, hvor det skal spilles inn livepodcaster med spennende gjester. Representanter fra Agder fylkeskommune er blant deltakerne:

#vårtagder under Arendalsuka

Eksterne arrangementer hvor vi deltar med innledere: 

Arendalsuka 2022 - arrangementer hvor vi deltar
Dag Klokkeslett Arrangement og deltaker
Mandag 18:30-19:30 Sykkelturen 2022 - felles innsats for en bærekraftig fremtid, Vegard Nilsen, folkehelsedirektør
Tirsdag 11:00-11:50 Overgang fra skole til ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming, Hans Lund, rådgiver inntak og elevtjenester
Tirsdag 12:00-12:50 Når ord blir våpen, Nina Stenbro, fylkesbiblioteksjef
Tirsdag 15:00-15:45 Med kunnskapen om fordelene med fysisk aktivitet -hvorfor brukes det ikke mer i psykisk helsearbeid? Vegard Nilsen, folkehelsedirektør
Tirsdag 16:00-16:45 Fysisk aktivitet blant ungdom - hvordan øke aktivitetsnivået? Vegard Nilsen, folkehelsedirektør
Onsdag 12:00:12:30 Digital festival på bibliotekene i Agder, Nina Stenbro, fylkesbiblioteksjef
Onsdag 15:00-16:00 Arbeidsglede, en konkurransefordel? Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør
Onsdag 15:00-16:00 Fra behandling til forebygging – smertefulle prioriteringer og krangel om regningen, Vegard Nilsen, folkehelsedirektør
Torsdag 10:00-11:00 Grønn industri og naturmangfold - hvordan sikre begge deler? Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør
Torsdag 10:50-11:25 Kjønnsperspektiv + karriereveiledning = mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? Siren Breidalen Wulff, inntak og elevtjenester.
Torsdag 14:00-15:30 Kvifor samarbeide med danskar og svenskar? Vidar Ose, strategi og mobilitet, og Jon Halvard Eide, samskaping og internasjonalisering.
Torsdag 15:00-16:00 Setesdal som representant for UNESCO sin internasjonale kulturarv - foredrag og konsert, Annbjørg Lien, kultur, idrett og frivillighet.
Torsdag 17:00-18:00 Omstilling av samfunnet - hvordan få frivilligheten med? - Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør
Fredag 12:30-14:00 Er busstilbudet i Agder tilpasset barn og unges behov? Marit Vatn Jensen, strategi og mobilitet.
Til toppen