Økonomiplan, budsjett og klimabudsjett

Ved utgangen av året behandler fylkestinget økonomiplan for den kommende fireårsperioden, samt budsjett for det kommende året.

Vedtak som gjøres i forbindelse med økonomiplanen er ikke bindende, det er derimot vedtak knyttet til budsjettet.

Aktuell plan:

Fylkeskommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024 - 2027, årsbudsjett 2024 og klimabudsjett 

 

Opptak av Tine Sundtoft og Lise Solgårds presentasjon av forslaget

Tidligere planer:

Vedtatt økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 (PDF, 5 MB)

Budsjett 2022. Klimabudsjett og økonomiplan 2022 - 2025 (PDF, 5 MB)

Budsjett 2021. Klimabudsjett og økonomiplan 2021 - 2024 (PDF, 4 MB)

Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023 (PDF, 3 MB)