Grafisk profil

Profilmanualen skal sikre at Agder fylkeskommunes visuelle identitet fremstilles tydelig og konsekvent på alle profilbærere og kommunikasjonsflater. Alle som lager grafisk eller digitalt materiale for Agder fylkeskommune, forplikter seg til å gjøre seg kjent med og følge retningslinjene i manualen og sørge for at fylkeskommunen alltid fremtrer enhetlig og gjenkjennelig.

Gå til profilmanualen

Til toppen