Samtykke foto og video

Takk for at du lar oss bruke bilde/video av deg.

Slik lovverket er, må vi ha ditt samtykke til å bruke bildene, da dette regnes som personopplysning som er beskyttet gjennom lovverket. Du kan når som helst be om at de fjernes og du kan bestemme at de kun kan brukes i en spesifikk sammenheng. Dersom du gir samtykke vil vi vanligvis bruke bildet i fem år.

Er du elev i videregående skole, bruker du eget skjema for å gi ditt samtykke. Les mer på denne siden.

Kontakt kommunikasjonsrådgiver Jo Vegard Aardal for å få tilsendt samtykkeskjema.

jo.vegard.aardal@agderfk.no

Bilder der en eller flere enkeltpersoner er hovedmotivet (portrettbilde) regnes som personopplysninger.

Bruk av slike bilder krever samtykke/godkjenning fra den som er avbildet når du er over 15 år. Er du under 15 år, må foreldrene gi samtykke. Samtykke sendes inn ved hjelp av skjemaet ovenfor. Pålogging skjer via ID-porten.

Noen bildemotiver er unntatt fra denne regelen. Dette gjelder

  • situasjonsbilder
  • bilder som er av allmenn og aktuell interesse
  • bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet

Slike bilder kan publiseres uten samtykke fra de som er avbildet så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende. Les mer om dette på Datatilsynets sider.

Har du spørsmål om bildebruk, samtykkeskjema eller sletting, kan du ta kontakt med: 

Jo Vegard Aardal - jo.vegard.aardal@agderfk.no
Cheryl Macdonald - cheryl.macdonald@agderfk.no