Tips til gode klimatiltak

Her er noen tips du kan gjøre i din hverdag som vi har hentet fra en rapport utarbeidet av CICERO på oppdrag av KLP.

Dette for å hjelpe deg i gang med å kutte utslippene dine. Til sammenlikning slipper en dieselbil ut 1,8 tonn (1800 kg) CO2 per år hvis den kjører ca. 15000 km i året og har et utslippsfaktor på ca. 120 gram/km.

1. Halvér matavfallet ditt

- 43 kg CO2-ekvivalenter

2. Innfør en kjøttfri middag i uka

- 53 kg CO2-ekvivalenter

3. Etterisoler hjemmet ditt

- 120 kg CO2-ekvivalenter*

4. Installer sparedusj eller halver tiden du bruker i dusjen

- 160 kg CO2-ekvivalenter

5. Reis kollektivt, sykle eller gå til jobb en dag i uken

- 208 kg CO2-ekvivalenter

6. Halver klesforbruket ditt

- 274 kg CO2-ekvivalenter

7. Installer varmepumpe

- 288 kg CO2-ekvivalenter*

8. Bytt ut sydenferien med bilferie i Norge eller Skandinavia

- 903 kg CO2-ekvivalenter

9. Bytt til el-bil

- 1385 kg CO2-ekvivalenter*

10. Dropp weekend-turen til New York

- 2125 kg CO2-ekvivalenter

Kilde: