Line Berg, bibliotekar på Kristiansand katedralskole Gimle

Månedens bibliotekar er Line Berg. Hun har bred utdannelse innenfor kunst, dans, litteratur og bibliotekfag. Nå jobber hun på biblioteket i en videregående skole, hvor hun har vært ansatt i ti år.

Line Berg, KKG Linn Holm Alexandersen Navn
Line Berg

Arbeidsted/tittel
Bibliotekar på Kristiansand katedralskole Gimle

Bakgrunn (utdannelse, tidligere arbeidssted)
Jeg har studert kunst, dans og litteraturvitenskap ved Stockholms universitet og tok deretter Mastergrad i Biblioteks- och informationsvetenskap ved Høgskolan i Borås. Jeg har jobbet på KKG i 10 år, men før jeg fikk min første bibliotekarjobb, ved Farsund folkebibliotek, jobbet jeg med dans, som kritiker, på galleri og på restaurant.

Hvorfor er du bibliotekar?
Jeg møtte ei kul dame en gang som hadde startet universitetskarrieren sin litt som meg, med mange spennende kulturfag og ellers ganske diffuse planer om hva de skulle lede fram til. Hun syns at bibliotekarutdannelsen var en grei måte å knytte sammen det hele på, og siden hun dessuten sa at hun aldri hadde hatt en kjedelig dag på jobb ble jeg inspirert til å gjøre det samme. Jeg er jo veldig interessert i kultur, men at det var akkurat bibliotekar jeg endte opp som er litt tilfeldig …

Hva er bibliotekets viktigste rolle?
Den viktigste rollen for bibliotek i videregående skole må vel være å inspirere unge mennesker til å bli bevisste sitt behov for god og pålitelig informasjon og gode kulturopplevelser både til utdanningsbruk og til fritidsbruk gjennom å gi dem et inspirerende og relevant bibliotektilbud som tar dem på alvor og der de føler seg hjemme.

Ditt beste bibliotekminne / en god bibliotekhistorie
Kanskje den gangen jeg pakket inn et lånekort til ei jente som ønsket seg så veldig et lånekort til bursdagen …

Del en skjult perle fra det stedet der du bor/jobber
Da må jeg si skolens beatkunstsamling – en spennende, vill og vital samling verk laget av unge mennesker på 50-tallet i USA. Elsker kraften og opprøret i disse verkene! Jeg og min gode kollega bruker samlingen for alt den er verdt i vårt formidlingsarbeid overfor elevene våre og andre interesserte, og føler oss enormt heldige som har en så unik samling bilder rundt oss til daglig!

Hva leser du nå?
Orkansesong av Fernanda Melchor og Emily forever av Maria Navarro Skaranger.

Til toppen