Marit Fidje, Froland fengselsbibliotek

Fotografi av kvinne - Klikk for stort bildeMarit Fidje Privat

Navn
Marit Fidje

Arbeidsted/tittel
Avdelingsleder Froland fengselsbibliotek

Bakgrunn (utdannelse, tidligere arbeidssted
Jeg startet mitt arbeidsliv i bibliotek i Froland i 1993 og har siden den gang jobbet både som leder og bibliotekar i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek. Med denne erfaringen sammen med skolebibliotekarutdannelsen fra UIA er jeg nå på plass i fengselsbiblioteket i Froland hvor jeg jobber med å bygge opp en god bibliotektjeneste på innsiden av murene.

Jeg har vært med i en rivende utvikling i biblioteket, fra katalogkort til digitale tjenester og meråpent bibliotek og ikke minst biblioteket som en kulturarena. Derfor er det litt utfordrende å ikke kunne tilby digitale tjenester til de innsatte. Da er det ikke så enkelt å tilby lydbøker, for produksjonen lydbøker på CD stoppet i 2019.

Hvorfor er du ansatt i et bibliotek og hvilke oppgaver har du?
Første gang jeg ble ansatt i bibliotek var fordi det var en ledig stilling, og jeg har fortsatt der fordi det er en utrolig flott plass å jobbe. Det er et arbeidssted der man treffer mange forskjellige mennesker, unge og gamle, de som leser mye og de som leser lite. Man får mulighet til å formidle kunnskap og opplevelser, og ikke minst alle mulighetene biblioteket gir, til alle som stikker innom biblioteket, eller man treffer på og som har lyst til å høre på en ivrig bibliotekar.

I mine oppgaver i dag har jeg nytte av all den erfaringen jeg har fra tidligere jobber i bibliotekene, og ikke minst kontakten med alle de flotte folka i bibliotekene rundt i Agder. Etablering av et nytt bibliotek i en ny organisasjon er spennende. Det gamle fengselet i Arendal hadde en liten boksamling og vi jobber nå med å bygge opp en aktuell samling for våre brukere. Vi må også tilpasse oss en stor organisasjon med mange rutiner og regler som vi ikke er vant til ute i folkebiblioteket. Alarm, låsing , sikkerhetstenkning og timeplaner er blitt en del av vår hverdag i tillegg til vanlige bibliotekoppgaver, men det viktigste vi jobber med er, våre lånere. Det å kunne gi dem alle et godt og likeverdig tilbud. Skape god opplevelser gjennom arrangementer og vise dem hva et bibliotek kan tilby både når de er i fengsel og når de kommer ut.

Hva er bibliotekets viktigste rolle?
Synes det passer å vise til vår visjon for Froland fengselsbibliotek: Biblioteket, en verden av drøm og fakta og en verktøykasse med muligheter.
Du er velkommen hos oss enten du trenger en pust i bakken, en skjerpet bevissthet, eller en pirret nysgjerrighet. Vi ønsker at biblioteket skal være et fristed for deg, uansett hvem du er. Her kan du lese, jobbe, slappe av, møte mennesker eller bare være alene, og du kan selvfølgelig låne fra samlingen vår. Uansett hvorfor du kommer hit, drar du herfra med noe.   

Ditt beste bibliotekminne / en god bibliotekhistorie
Billedbokstundene i Froland bibliotek, der vi «lekte oss» med å formidle for barna. 
Den gangen vi skulle fortelle/spille historien om de tre små griser. Vi hadde fått laget 3 griser i tre og var klar til å fortelle historien når en av barna utbryter «den har jeg sett på TV». Hva kan vel vi stille opp med da? Men vi setter allikevel i gang med fortellingen. Når vi er ferdig og sier snipp, snapp, snute, hører vi fra et av barna – «en gang til»

Del en skjult perle fra det stedet der du bor/jobber
Jomåsknutene- jeg er oppvokst like ved dem, jeg ser dem fra jobb,  det er et flott utsiktspunkt og turmål  og dit har vi også tatt med oss kompegryta og servert til turgjengen vår.
Jomåsknutene som kan sees langt til havs og består av tre fjelltopper. Det er Vestknuten (414 moh), Midtknuten (422 moh) og Østknuten (397 moh). Eldre lokalnavn på disse er Oksen, Koen og Kalven. Blant sjøfarende er Dromlingene en vanlig betegnelse. Det er sørvestre knute med 414 moh som er beskrevet, samt hvor du finner postkassen. Det er 1,65 km i litt bratt terreng opp til toppen. Allerede på et sjøkart fra 1568 er Jomåsknutene tegnet inn og omtalt. De var den viktigste landkjenningen for skip som skulle inn til Arendal. Faktisk er Jomåsknutene fortsatt et viktig seilingsmerke og omtales også i våre dagers farvannsbeskrivelser.

Hva leser du nå?
To bøker ligger klar  - «Vestlandsfjordene – verdens vakreste turmål» og «En nasjon i sjakk» av Johan Høst