Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA)

 

Agder Innkjøp har  i oppgave og stå for den praktiske gjennomføringen av innkjøpsarbeidet for OFA sine medlemmer.

Oppgavene som OFA utfører er i første rekke å etablere samt vedlikeholde en omfattende portefølje av rammeavtaler som medlemmene kan bruke for å dekke sine behov for kjøp av varer og tjenester som anskaffes jevnlig.

Videre får medlemmene i OFA rådgivning og støtte i egne innkjøpsprosesser etter behov. Det gjennomføres også leverandørutviklingstiltak for å bistå næringslivet på Agder til å bli mer konkurransedyktige.

For å styrke fokus på miljø, universell utforming og etisk handel er OFA sine retningslinjer endret. Dette vil medvirke til at disse temaene vil bli gitt en sentral plass i innkjøpsarbeidet i tiden som kommer.

Kommuner på Agder som er med i OFA - Klikk for stort bildeKommuner på Agder som er med i OFA   

Til toppen