Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA)

Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) er et innkjøpssamarbeid som består av Agder fylkeskommune og samtlige kommuner på Agder.

OFA etablerer og vedlikeholder en omfattende portefølje av rammeavtaler og kontrakter på vegne av sine medlemmer. Avtalene gjelder primært varer og tjenester. Videre fungerer OFA som et rådgivende organ overfor sine medlemmer.

OFA gjennomfører også ulike leverandørutviklingstiltak for å bistå næringslivet på Agder.

Kommuner i Agder. Kart - Klikk for stort bildeOversikt over kommuner som er med i OFA-samarbeidet