Tilskudd til stedsutvikling 2024

Kommune i Agder kan igjen søke om midler til stedsutvikling. Dette er en videreføring av tilskuddsordningen i 2023 , men tilskuddsrammen er i 2024 økt til 1,5 millioner kroner. Det er også foretatt noen justeringer i føringene for ordningen. Det er, i likhet med hva som var tilfelle i 2023, ønskelig med prosjekter i mindre kommune- og bygdesentre.