Fv 3820 GS ved Valle kyrkje

Det skal bygges fortau langs fv. 3820 ved Valle kyrkje.

Foto av fv. 3820 ved Valle kirke. uten fortau.   - Klikk for stort bildeFv.3820 GS Valle kyrkje Lasse Moen Sørensen

Det skal bygges fortau langs fv. 3820 på en strekning på om lag 200 meter, forbi Valle kyrkje. Tiltaket vil binde sammen eksisterende GS-løsninger i området og skape trygg adkomst til Valle sentrum for myke trafikanter. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, samfinansiering, styrke sentrumsfunksjon, bærekraftig transportvalg

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 3820
Fase: Planlegging
Kommune: Valle
Trafikkmengde: 650 ÅDT, 10% tungtransport