Fv 3820 GS ved Valle kirke

Det skal bygges fortau ved Valle kirke

Fv.3820 ved Valle kirke. uten fortau. Foto.  - Klikk for stort bildeFv.3820 GS Valle kirke Lasse Moen Sørensen   

Det skal bygges fortau langs fv.3820 på en strekning på om lag 200 meter, forbi Valle kirke. Tiltaket vil binde sammen eksisterende GS-løsninger i området og skape trygg adkomst til Valle sentrum for myke trafikanter. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, samfinansiering, styrke sentrumsfunksjon, bærekraftig transportvalg

Veg Fv 3820
Fase Planleggingsfase
Kommune Valle
ÅDT 650, 10% tungtransport
Til toppen